Home » Portfolio » Backend Dela Uitvaartkompas

Backend Dela Uitvaartkompas

In opdracht van EPG heb ik meegewerkt aan het bouwen van de front-end voor de website UitvaartKompas.De opmaak is aangeleverd door Momkai. De frontend is gebouwd in HTML5 met daarin gebruik van CSS3 en JQuery. Morfeo heeft daarnaast de volledige back-end ontwikkeling uitgevoerd. In de back-end worden de maandpremies én de totale premie berekend. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van premietabellen, maar van een aantal partijen worden de premies ingeladen m.b.v. een webservice.

Expertise: 
Jquery, PHP, MySQL, Webservices

Bedrijven waarvoor Morfeo webapplicaties ontwikkeld heeft