Home » Portfolio » Webservice pensioenberekeningen

Webservice pensioenberekeningen

In opdracht van EPG heb ik een webservice ontwikkeld voor de pensioencheck van ABN AMRO. In de webservice wordt op basis van een serie inputvariabelen, zoals loon, huidig spaarkapitaal en huidige pensioenregeling, een pensioentekort met verschillende spaaroplossingen berekend.

Red Urban heeft de frontend ontwikkeld, de pensioenberekeningen komen van EPG information services.

Expertise: 
PHP, JSON, Webservices, MYSQL, Pensioenen

Bedrijven waarvoor Morfeo webapplicaties ontwikkeld heeft